Illegális hulladék lerakók felszámolása Arnót Község területén

Arnót Község Önkormányzata támogatási igényt nyújtott be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban Támogató), valamint az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban Lebonyolító) által kezelt „Tisztítsuk meg az Országot!” program keretében illegális hulladéklerakók felszámolására. A Támogató 2021. november 17-én kelt támogatói okirata alapján községünk bruttó 19.956.145 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a fent nevezett feladat ellátására.

Önkormányzatunk a nevezett összegből három megvalósítási helyszínen, Arnót, 059/1 hrsz., 062 hrsz., és 52 hrsz. ingatlanok területén mindösszesen 390 m3 illegálisan elhelyezett hulladékot kíván összegyűjteni. Az előzetes becslések alapján a területen mintegy 230 m3 építési törmelék, 20 m3 zöld hulladék, valamint 140 m3 vegyes, kommunális hulladék található.

Az illegális hulladéklerakók felszámolását követően szeretnénk a területen fokozni a rendőri, polgárőri jelenlétet, hogy ezáltal a megtisztított helyszíneken hosszú évekig ne ismétlődhessen meg a hulladék felhalmozása.

A projekt sikeres megvalósítása érdekében egy professzionálisan erre szakosodott, hulladékgazdálkodással foglalkozó céget szerettünk volna megbízni a feladatok ellátásával, aki nem csupán a hulladéklerakó felszámolásáról gondoskodik, hanem az így elszállított hulladék kezelésével kapcsolatban is szakértelemmel rendelkezik. A hulladékgazdálkodó cég kiválasztásánál nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy olyan céget tudjunk kiválasztani, aki a szakmai feltételeken túl földrajzilag is kötődik településünkhöz, valamint a költséghatékonysági szempontokat szem előtt tartva a legkedvezőbb árat adja.

Önkormányzatunk ezúton is szeretné megköszönni az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, valamint az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, hogy támogatásukkal hozzájárulnak településképünk javításához.

#tisztitsukmegazorszagot #tmop #innovaciosestechnologiaiminiszterium