BANKSZÁMLASZÁMOK BEFIZETÉSEKHEZ

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adóhatóság által nyilvántartott adót az adózónak adónként, kötelezettségenként a megfelelő beszedési számlára kell megfizetnie, illetve a költségvetési támogatást támogatásonként, a megfelelő beszedési számláról kell visszaigényelnie. Önadózás esetén az adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni, míg kivetéses adómegállapítás esetén az adóhatóság az adót az adózó bejelentése, bevallása alapján kivetés útján határozattal állapítja meg. Az adót a jogszabályban meghatározott időpontban, az adóhatóság által megállapított adót a határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül kell megfizetni. A fizetési kötelezettséget forintban kell teljesíteni. A bírságot, a pótlékot és a költséget külön számlára kell megfizetni. A helyi önkormányzat a következő alszámlákkal rendelkezik: a helyi adók befizetésére adónemenként külön adóbeszedési alszámlával, a késedelmi pótlék befizetésére pótlék beszedési alszámlával, a bírságok, önellenőrzési pótlék és a végrehajtási költség befizetésére bírság beszedési alszámlával, a talajterhelési díj befizetésére talajterhelési díj beszedési alszámlával, termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója befizetésére jövedelemadó beszedési alszámlával, adók módjára behajtandó köztartozások befizetésére egyéb bevételek elszámolására szolgáló alszámlával, közigazgatási hatósági eljárási illeték alszámlával, a gépjárműadó befizetésére szolgáló gépjárműadó fizetési számlával, más által kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások befizetésére idegen bevételek elszámolására szolgáló fizetési számlával.

Az adózók az önkormányzati költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására az alábbi számlaszámok szolgálnak.

Arnót Község Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla
11734004-15348922-08970000

Arnót Község Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla
11734004-15348922-03540000

Arnót Község Önkormányzat Talajterhelési díj beszedési számla
11734004-15348922-03920000

Arnót Község Önkormányzat Tartózkodási idő utáni Idegenforgalmi adó beszedési számla
11734004-15348922-03090000

Arnót Község Önkormányzata Előrehozott adó beszedési számla
11734004-15348922-01100000

Arnót Község Önkormányzat Bírság beszedési számla
11734004-15348922-03610000

Arnót Község Önkormányzat Késedelmi pótlék beszedési számla
11734004-15348922-03780000

Arnót Község Önkormányzat Egyéb bevételek számla
11734004-15348922-08800000

Arnót Község Önkormányzat Idegen bevételel számla
11734004-15348922-04400000

Arnót Község Önkormányzat Közigazgatási hatósági eljárási illeték beszedési számla
11734004-15348922-03470000

Arnót Község Önkormányzat Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó beszedési számla
11734004-15348922-1010008

Jogszabályi háttér
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.