Arnót Község Településrekonstrukciója

Pályázó neve: Arnót Község Önkormányzata
Projekt megnevezése: Arnót község településrekonstrukciója
Pályázat neve: ÉMOP-3.1.2/E-11 Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken
Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban
Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország
Beruházás helye (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Beruházás helye (helység): Arnót
Megítélt összeg: 68.346.608 Ft
Projekt összköltsége: 71.943.798 Ft
Támogatás aránya: 95 %
Támogatási döntés dátuma: 2011.11.03.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2012.01.03.
Projekt megvalósításának tervezett/ tényleges kezdete: 2012.04.02.
Projekt megvalósítás tervezett/ tényleges befejezése: 2012.12.31.

A projekt leírása

Az ÉMOP pályázaton elnyert (azonosítószám:*ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0051 *) pályázati támogatásnak köszönhetően Arnót községben komplex településrekonstrukcióra kerül sor az intézményi árvízkárok helyreállításához kapcsolódóan. A projekt keretében a – közbeszerzési eljárás során kiválasztott – *Takács és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft.*(cégjegyzékszám: Cg.05-09-007504/7, adószám: 11804523-2-05, bankszámlaszám: 11734004-20437884-00000000, telefon/fax: (46)397-150 képviseli: Takács István) négy megjelölt intézményünk épületeinek rekonstrukciós, akadálymentesítéssel kiegészített felújítását ill. kapcsolódó csapadékvíz-elvezetést végez összesen 62.599.551 Ft értékben.

Projekt összefoglalása:
Az Új Széchenyi Terv Észak-magyarországi Operatív Programja keretében ÉMOP-2011-3.1.2.E számmal pályázati felhívás jelent meg, melynek célja a 2010. május-júniusi rendkívüli esőzések és árvizek által érintett települések csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldása, valamint az elsősorban önkormányzati tulajdonban keletkezett infrastrukturális károk fejlesztéssel egybekötött helyreállítása a települések épített környezetének megújításán keresztül.
Arnót Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda, a Művelődési Ház és az Orvosi Rendelő rekonstrukciójára. A pályázat keretében ezeknek az önkormányzati tulajdonban lévő épületeknek a rekonstrukciója valósul meg az akadálymentesítés és az energiatakarékosság szempontjainak figyelembevételével. A Polgármesteri Hivatal esetében új funkciók is megjelennek, mely az ügyintézés színvonalát hivatott emelni. Az említett négy intézményben a későbbi árvízhez köthető károk kialakulásának megelőzése érdekében csapadékvíz elvezetési munkálatokat is végrehajtunk.
A károk helyreállítása és egyben az épületek bővítő-fejlesztő felújítása egy kulturált, nyugodt és megelégedésre okot adó közszolgáltatási légkör kialakítását teszi lehetővé.

Letölthető dokumentumok:

HÁTTÉR (részletesen):

I. a.1)Polgármesteri Hivatal
Kár helye: Arnót, Petőfi S.u. 120. 16 hrsz.
Kár mértéke: A hivatal épületét a víz 3 oldalról körbevette
A hirtelen érkezett áradás következtében az irattár, a benne elhelyezett dokumentumok megsemmisültek. Az épület falán repedések, süllyedések keletkeztek. Az épület utcafront felőli bal hátsó sarkánál a süllyedés miatt a falon repedések keletkeztek. Az épület állaga jelentősen megromlott.
A kár kialakulásának okai: A Kis- Sajó patak rendkívüli 2010. június 6-án tetőző áradása
Károsodott építmény általános jellemzése: Az épület 1975 –ben épült, 1987-ben történt a hivatal kialakítása ebben az épületben, 2004-évben a tető héjazatának felújítása megtörtént, két-három évente belső festés történik, az állagmegóvás folyamatos.
A tervezett fejlesztések bemutatása: a Polgármesteri Hivatal (3713 Arnót, Petőfi S. u. 120.) rekonstrukciós felújítása (statikai megerősítés, repedések korrekciója, megrongálódott aljzat javítása, részleges nyílászáró-csere, akadálymentesítés), bővítése (tanácskozó helyiséggel, vizes blokkal, ügyfelek számára külső lépcsőházzal, egyablakos ügyfélfogadó helyiséggel és ügyfél váróval).

II. Orvosi rendelő és vele egy tömbbe épített Művelődési Ház

1. Házi Orvosi rendelő

Kár helye: Arnót Petőfi S. u. 118., 14 hrsz.
Kár mértéke: Az orvosi rendelő földszinti teherhordó falain és az alapon repedések jelentek meg, amelyek a lábazaton illetve az alapokon is áthaladnak.
Az árvíz hatására a burkolat károsodott az épületen belül és kívül az ár szintjének megfelelő magasságban a vakolat elázott, néhol feltáskásodott. Kazánház elvizesedett az épület alámosódott.
A kár kialakulásának okai: A Kis-Sajó patak rendkívüli 2010. június 6-án tetőző áradása.
Károsodott építmény általános jellemzése: az épület 1968-ban épült, mint művelődési ház, 1987-ben került kialakításra egy részéből az orvosi rendelő. Legutóbbi nagyobb felújítás dátuma 1999. Azóta két-három évente belső festés történik, az állagmegóvás folyamatos.
Fejlesztés bemutatása: az Orvosi rendelő rekonstrukciós felújítása, a statikai problémák megszüntetésével, ill. a repedések korrekciójával, akadálymentesítés(új, akadálymentesített vizes blokk kialakításával) ill. épületenergetikai korszerűsítés nyílászáró cserén keresztül.

2. Művelődési ház
A kár helye: Arnót, Petőfi S.u. 118., 14 hrsz.
A kár mértéke: Az átázott talaj következtében az épület alapja károsodott, a falak megrepedtek, a tetőszerkezet megrongálódott, az épület állaga jelentősen leromlott.
A kár kialakulásának okai: A Kis- Sajó patak rendkívüli 2010. június 6-án tetőző áradása.
Károsodott építmény általános jellemzése: az épület 1968-ban épült, mint művelődési ház, 1987-ben került kialakításra egy részéből az orvosi rendelő, az épület legutóbbi nagyobb felújításának dátuma 1999. Azóta két-három évente belső festés történik, az állagmegóvás folyamatos, ugyanakkor az épületrész jelenlegi állapotában nem üzemeltethető, mivel nincsen önálló vizesblokkja, öltöző-ruhatára, ill. tűzrendvédelmi okok miatt (a mellette lévő épület távolsága nem megfelelő).
A tervezett fejlesztés bemutatása: a Művelődési Ház (3713 Arnót, Petőfi S. u. 118.) rekonstrukciós felújítása, statikai problémák, repedések megszüntetése, tetőszerkezet megújítása, épület bővítése vizes blokkal és ruhatár-öltözővel, valamint részleges épületenergetikai korszerűsítés nyílászáró cserén keresztül.

III. Napközi Otthonos Óvoda

A kár helye: Központi épület, Arnót, Dózsa Gy.u. 1., 410 hrsz.
A kár mértéke: Az épület külső és belső teherhordó falain jól látható markáns repedések keletkeztek, melyek szinte miden irányban láthatók és folytatódnak a lábazati falakban és alapokban is.
Az épület három sarkának megsüllyedése miatt a födémszerkezet, megerősítése felújítása szükséges.
Az épület egyik sarkához hozzáépített 90 x90 cm átmérőjű kb, 11 m magas kémény alapja az árvíz hatására lemozdult, elbillent. Szükséges lenne a megrongálódott szerkezeti és gyalogjárdák felújítása is.
A kár kialakulásának okai: A Kis- Sajó patak rendkívüli 2010. június 6-án tetőző áradása
Károsodott építmény általános jellemzése: Az épület 1971-ben épült, 1978-ban, 1984-ben belső átalakítások zajlottak, mert viszonylag gyorsan kiderült, hogy az épület nem rendelkezik a szükséges kapacitásokkal, és az eredetileg szolgálati lakásként funkcionáló terek hasznosítására is szükség volt. 1994-ben a tetőszerkezet részleges javítására került sor.
Kétévente belső tisztasági festésre kerül sor, az állagmegóvás folyamatos. Ugyanakkor az árvíz következtében jelentősen megsüllyedt az épület egyik oldala, keresztirányú repedések találhatóak több helyen. Összességében az épület állaga jelentősen leromlott.
A tervezett fejlesztés bemutatása: az Óvoda épületének rekonstrukciós felújítása, a statikai problémák és a repedések megszüntetése, nyílászáró-csere és akadálymentesítés elengedhetetlen.