Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása - 2020
MFP-EIM/2020

Projekt azonosító: 3113559153

Tevékenység rövid megnevezése:
A 3713 Arnót Petőfi Sándor utca 156. szám az 52 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása közcélra.

Tevékenység leírása:
Arnót Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében ” Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása” című alprogramon belül pályázatot nyújtott be. A pályázat keretében a 3713 Arnót Petőfi Sándor utca 156. szám az 52 hrsz. alatti ingatlant vásárolta meg, melyet a jövőben közcélra használ. Az új funkció: parkoló.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.01.01.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.06.30.

 Támogatás összege: 2.688.077 Ft