Evangélikus egyház

Esperes: Buday Barnabás
Telefonszám: +36 20/824-7636
A parókia címe: 3713 Arnót, Petőfi S. u. 96/a
Telefonszám: 46/327-937
Facebook: www.facebook.com/arnotujcsanalosi.evangelikustarsgyulekezet

1687 körül települtek evangélikusok a községbe, és 1705 körül megalakították a második arnóti evangélikus egyházközséget. 1708-ban már haranglábon álló harang szólt a hívekhez. A parochiát 1710-ben építette a gyülekezet. Az istentiszteletet imaházakban tartották, míg 1721-ben a törökök által elpusztított régi templom helyén új fatemplomot építettek. Leányegyházának száma a XVIII. század második felében 42 volt. A fából készült templom egyre siralmasabb képet mutatott, ezért 1762-ben az egyház Mária Terézia királyhoz folyamodott új templom építésének engedélyéért, melyet nem kapott meg. A későbbi években benyújtott kérelmekre is elutasító volt a válasz, csak 1776.december 2-án kapott engedélyt az egyház az új templom építésére.1779-ben mindenszentek napján felszentelték a templomot. A torony később, 1804-1806 között épült. Ezután a belső tér kialakítása következett. 1870. május 29-én egy új orgona zendült meg a templomba. A bejárati oldalon, a három boltíven nyugvó famellvédes karzat is 1870-re készült el. Az orgonával szemben kőalapokon elhelyezett faszerkezetű, ráccsal kerített oltár van beépítve, amelyet II. József által feloszlatott, bécsújhelyi jezsuita templomból vásároltak meg. A rokokó stílusú oltárt a XVIII. sz. közepén készítették, a feltámadott Krisztust ábrázoló festménnyel. Az eredeti oltárkép tűzvész idején elpusztult, a jelenlegi 1910-ben készült, Krisztus mennybemenetelét ábrázolja. Ettől jobbra-balra két angyal van, alul az úrvacsora képe, középen pedig Krisztus feltámadását ábrázoló nagyobb kép. Oldalt két csavart oszlop és törtvonalú párkány övezi, körülötte aranyozott rokokó faragvány van. Az oltártól jobbra a faszerkezetű szószék, balra egy kobol épült, tetején bádog keresztelő medence.

A templom 1708-ban és 1723-ban öntött harangja az 1859-es tűzvész idején megolvadt, anyagát 1880-ban egy új harangba öntötték. 1902-ben egy 409 kg-os és egy 106 kg-os harangot szenteltek fel. Az első világháborúba hadi célra két harangot elvittek, de később pótolták.