Közérdekű adatok - Gazdálkodási adatok

Támogatások

2019-re Busra Hungarica pályázat

Arnót Község Önkormányzata a Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírta a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 6.
A-B típusú pályázati kiírás: Leltölthető*pdf 

2017-re Busra Hungarica pályázat

Arnót Község Önkormányzata a Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat : »

Módosult a Bursa Hungarica pályázat 2017. beadási hatáideje. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázati beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került. A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2016. november 15. Hivatalos értesítő»
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2017. évi „A” és „B” TÍPUSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTETT ADATAI További részletek»

Arnót Községi Önkormányzat által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések kimutatása:

Szerződések
Arnót Községi Önkormányzat szerződéseinek megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama.

Arnót Községi Önkormányzat (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázatok eredménye):

Kimutatás nettó 5.000.000 Ft feletti szerződésekről Arnót Község Önkormányzata 2012-2013 év
Sorszám
Szerződés típusa
Szerződés tárgya
Szerződő fél neve
Kötelezettségvállaló neve
Szerződés időpontja
Szerződés bruttó értéke
1.
Vállalkozási Település-rekonstrukció az árvíz sújtotta településeken Takács és Tsa Építőipari és Szolgáltató Kft Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a polgármester 2012 április 2. 62.599.551 Ft
.2
Vállalkozási
Településfejlesztés Arnóton
EMP TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a polgármeste
2013. 04.18.
I. rész 23.858.268.- Ft II.rész: 22.047.244.- Ft
Kimutatás letölthető ide kattintva

Közbeszerzés

KÖZBESZERZÉSi TERV 2016

2016
KÖZBESZERZÉSI TERV 2015
KÖZBESZERZÉS 2013
Az éves statisztikai összegezés
STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN Letölthető»
Összegzés: Arnót település szilárd hulladékának összegyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása»

Költségvetések, beszámolók