Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása - 2021
MFP-BJA/2021

Projekt azonosító: 3288134638

Projekt rövid összefoglalója: Arnót Község Önkormányzata jelen projekt által az önkormányzati tulajdonban lévő  Petőfi utca járdaszakasz-felújításának anyagtámogatására kíván támogatást elnyerni. A projekt célja a leromlott állapotú, balesetveszélyes járdaszakaszok felújításának anyagtámogatása, és ezáltal a település hátrányainak mérséklése, az életminőség javítása.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.09.01.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.12.31.

 Támogatás összege: 1.351.641 Ft