Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem

Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére – az adóhatóságnál nyilvántartott adóra – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén részletfizetés, fizetési halasztás (fizetési könnyítés) engedélyezhető.

Automatikus részletfizetésre jogosult természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyt is – kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra – a beszedett adó kivételével – évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

Kivételes méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén magánszemélyek részére az adótartozás is, nem magánszemély adózók részére kizárólag a bírság- és pótléktartozás mérsékelhető, illetve engedhető el. A körülmények alapos vizsgálatát követő döntését az adóhatóság az adatok széleskörű megismerésével, környezettanulmány elvégzésével alapozza meg.

A fentiekben részletezett eljárások nem esnek illetékfizetési kötelezettség alá.

Jogszabályi háttér:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Űrlapok

A Méltányossági kérelem ügycsoportban az alábbi nyomtatványok érhetőek el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemély részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

IFORM NYOMTATVÁNY MEGNEVEZÉSE

Ágazat (OHP)

Ügytípus (OHP)

MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM

Adóügy

Általános adónyomtatványok

AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM

Adóügy

Általános adónyomtatványok

 

Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.arnot.hu/intezze-onkormanyzati-ugyeit-elektronikusan/  linken érhető el.

Letölthető nyomtatvány: