Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás - 2020 című, MFP-ÖTU/2020

Projekt azonosító: 3080856987

Projekt rövid összefoglalója:  Arnót Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül felújította a településen található Alkotmány utca útburkolatát.

A település 595 hrsz-ú Alkotmány utca útburkolatát újította fel pályázati forrásból. Az önkormányzati tulajdonú és kezelésű út egy közbenső szakaszán került sor a felújításra. Az út aszfalt burkolattal rendelkezett, állapota kielégítő volt, de az aszfalt elöregedésének jelei mutatkoztak. A burkolat pár helyen megsüllyedt, szétrepedt. Az út felületén kátyúk, süllyedések jelentek meg. Az út felújítására, rekonstrukciójára irányult, annak állagmegóvása érdekében.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.08.01.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.01.31.

 Támogatás összege: 12.064.801 Ft