Illegális hulladék lerakók felszámolása Arnót Község területén

Arnót Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. „Tisztítsuk Meg az Országot!” pályázati felhívásán 2021/TMOP2/0049-es sorszámú pályázatával bruttó 17.614.900 Ft támogatást nyert közel 400m3 a településünkön illegálisan elhelyezett hulladék összegyűjtésére, elszállítására, valamint a hulladékok kezelésére. Ez úton is szeretnénk megköszönni az ITM és az IFKA támogatását. A projekt megvalósításáról folyamatosan beszámolunk a település weboldalán, és a közösségi médiában. #tisztitsukmegazorszagot; #tmop #innovaciosestechnologiaiminiszterium

Illegális hulladék lerakók felszámolása Arnót Község területén

Arnót Község Önkormányzata támogatási igényt nyújtott be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban Támogató), valamint az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban Lebonyolító) által kezelt „Tisztítsuk meg az Országot!” program keretében illegális hulladéklerakók felszámolására. A Támogató 2021. november 17-én kelt támogatói okirata alapján községünk bruttó 19.956.145 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a fent nevezett feladat ellátására.

„Illegális hulladék lerakók felszámolása Arnót Község területén” bővebben