Polgármesteri hivatal

Megnevezés Telefonszám
Titkárság 06 46/200-560
Népesség 06 46/200-561
Adó 06 46/200-562
Pénzügy 06 46/200-563
06 46/200-564
Szociális ügyek 06 46/200-565
Fax 06 46/200-570

Név: Arnóti Polgármesteri Hivatal
Cím: 3713 Arnót, Petőfi S. u. 120
E-mail: arnot@arnot.hu
Webwww.arnot.hu

Az alapító okirat megtekinthető az alábbi linken:  Kattintson ide

Polgármester: Dr. Üveges István
Elérhetősége: 06 46/200-560
Ügyfélfogadási idő: minden héten szerdán 12:30- 15:00 óráig.

Alpolgármester: Horváth Attila

Jegyző: Makranczi Zoltán
Elérhetősége: 06 46/200-560
Ügyfélfogadás: minden hét kedden – előzetes bejelentkezés szerint
8:00-12:00 óráig.

Az ügyintézők ügyfélfogadási rendje:

NapÜgyfélfogadási idő
Hétfő08:00-12:00
Keddnincs ügyfélfogadás
Szerda12:30-16:30
Csütörtöknincs ügyfélfogadás
Péntek08:00-12:00

Arnóti polgármesteri hivatal szervezeti egységei

Név Beosztás Elérhetőség
dr. Üveges István polgármester Telefon: 06 46/200-560 (Titkárság)
Horváth Attila alpolgármester Telefon: 06 46/200-560 (Titkárság)
Makranczi Zoltán jegyző Telefon: 06 46/200-560 (Titkárság)
Ügykör Dolgozó neve Ellátott ügykör
Adóügy Széllné Szilágyi Zsuzsanna
Adóügyek, iparűzési adó, talajterhelési díj, adó-és értékbizonyítvány, hagyaték, lakcím nyilvántartás, anyakönyvi ügyintézés
Telefon: 06 46/200-562
Pénzügy Bodolai Andrea
Gazdálkodási vezető főtanácsos (pénzügyi, gazdasági tevékenység.Önkormányzat és intézményei pénzügyi tervezése, operatív lebonyolítása)anyakönyvvezető.
Telefon: 06 46/200-563
Fazekasné Csodó Brigitta
Pénzügyi főelőadó
Telefon: 06 46/200-564
Anyakönyvvezető Bodolai Andrea
Ügyfélfogadásuk a általános hivatali ügyfélfogadással azonos
Telefon: 06 46/200-565, 06 46/200-563
Titkárság Kaczvinszkiné Bonta Beáta
Igazgatási főtanácsos
Telefon: 06 46/200-560
Titkárság Berencsiné Bongyics Erika
Titkársági ügyintéző
Telefon: 06 46/200-560
Szociális ügyek Subainé Dienes Andrea
Szociális ügyek, (segélyek, lakásfenntartási támogatás, Bursa Hungarica ösztöndíj igénylés)
működési engedélyek, telepengedélyek
Telefon: 06 46/200-565
Közfoglalkoztatás Kovács-Németi Gabriella
Közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyintéző
Telefon: 06 46/200-560
Település üzemeltetés
Leskó Zoltán
Településüzemeltetési feladatok
Telefon: 06 20/262-0246
Építésügy
Sivák Lajos
Építésügyi ügyintéző (Személyes ügyintézés, csak minden hónap első keddjén a Polgármesteri Hivatalban 13:00 órától 16:00 óráig előzetes bejelentkezés szerint a 46/200-560-as telefonszámon.)
Telefon: 06 70/381-7855

A Polgármesteri Hivatal egyes ügycsoportjaihoz tartozó ügyfajták. Kattintson ide a dokumentum megtekintéséhez.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Korózs Gabriella
családsegítő

Elérhetőség:
Cím: 3713 Arnót, Alkotmány u. 1.
Telefon: +36 30/439-5940
E-mail: arnoti.csaladsegito@gmail.com

Ügyfélfogadás:
hétfő: 9-12 óra
kedd: 9-12 óra
szerda: 9-12 óra
csütörtök: 12-16 óra
péntek: nincs ügyfélfogadás

Fogadóórák

Falugazdász Tóth András 06 30/329-3052
Építási Hatóság Miskolc Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala Miskolc, Városház tér 8.
Felügyeleti szerv: Arnót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Helyi értéktár