Tájház létesítése Arnót községben - MFP-NHI/2019

A projekt tartalmának részletes bemutatása:
A Miskolc melletti, közel 2500 főt számláló településünk önkormányzata tulajdonába 2018 novemberében került az Arnót Petőfi utca 60 sz. alatti lakóingatlan. Ezen az L alakú ingatlanon található gazdasági épületek nélkül közel 70 m2 alapterületű az 1900-as évek elején épült épület. Ezt szeretnénk felújítani tájháznak, ez képezi a jelen pályázat tárgyát. A lakóépület két bejáratú, az első bejárat a régi falusi házakra jellemző három osztatú, tiszta szobából, verandából és konyhából áll. Emellett külön bejárattal még található egy külön helyiség is. Maga az épület vályogból épült. A mennyezet fagerendás, az aljzat régi mozaiklapos borítású. Ezek csiszolása, festése, borítás képezné a belső felújítás tárgyát, a villanyszerelés és a fal meszelés mellett. Az épület külső homlokzatát teljesen újra kellene vakolni, különösen a közel 1 m széles tornácra tekintettel. Az épület tetőzete is felújításra, akár kicserélésre is szorul, de ennek nagy költségigénye miatt nem képezi a jelen pályázat tárgyát, ezt később más anyagi forrás terhére kívánjuk majd megvalósítani. A lakóépület mögött lévő gazdasági épület felújítását a közmunkáltatás keretében tervezzük. A régi falusi világra jellemző berendezési tárgyak, használati eszközök, paraszti szerszámok a lakosság adományaként, ingyenes felajánlásaként kerülne elhelyezésre a tájházban. A településünkön több vőfély is él, egyikőjük könyvet is írt a tevékenységéről, a vőfélykendőktől kezdődően a nemzeti értékekig sok minden kiállítható lenne a lakodalmi kultúra köréből. Ezért a tájházunkban szeretnénk egy önálló helyiséget ennek a témakörnek szentelni. Településünkön óvoda és iskola is működik, így ha idővel a tájház udvarán kézműves foglalkozásokat, népi bemutatókat szándékozunk majd tartani, a potenciális nézőközönség könnyen megszólítható. A településünkre érkező vendégek közül is valószínűleg sokan megtekintenék a tájházat, tekintettel arra is, hogy az épület a fő utcán, egy messziről is jól látható kanyarban helyezkedik el.

Tevékenység leírása:
A Miskolc melletti, közel 2500 főt számláló településünk önkormányzata tulajdonába 2018 novemberében került az Arnót Petőfi utca 60 sz. alatti lakóingatlan. Ezen az L alakú ingatlanon található gazdasági épületek nélkül közel 70 m2 alapterületű az 1900-as évek elején épült épület. Ezt szeretnénk felújítani tájháznak, ez képezi a jelen pályázat tárgyát. A lakóépület két bejáratú, az első bejárat a régi falusi házakra jellemző három osztatú, tiszta szobából, verandából és konyhából áll. Emellett külön bejárattal még található egy külön helyiség is. Maga az épület vályogból épült. A mennyezet fagerendás, az aljzat régi mozaiklapos borítású. Ezek csiszolása, festése, borítás képezné a belső felújítás tárgyát, a villanyszerelés és a fal meszelés mellett. Az épület külső homlokzatát teljesen újra kellene vakolni, különösen a közel 1 m széles tornácra tekintettel. Az épület tetőzete is felújításra, akár kicserélésre is szorul, de ennek nagy költségigénye miatt nem képezi a jelen pályázat tárgyát, ezt később más anyagi forrás terhére kívánjuk majd megvalósítani.

Projekt azonosító: 1980788494

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019.08.01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2019.12.31.

Támogatás összege: 4.726.595 Ft