Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is) adóztatása a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata.

A magánszemély termőföld-bérbeadásból származó bevételének – ha az nem adómentes – egésze külön adózó jövedelem, az adó mértéke 15 %. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóját a magánszemély állapítja meg, vallja be és fizeti meg (önadózás) a termőföld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál.

Amennyiben a termőföld bérbeadásából származó bevétel kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be, és fizeti meg.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek az adóbevallást joghatás kiváltására alkalmas módon az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített elektronikus űrlap megküldésével tehetik meg. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek továbbra is benyújthatják papír alapon az adóbevallást.

A kifizető a termőföld bérbeadásából (földjáradékból) származó jövedelemről és a levont adóról, az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött, de ezen időtartam lejárta előtt megszűnt haszonbérleti szerződésről és az adókötelessé vált időszakról, valamint a bérbe adott földterület ingatlan-nyilvántartási azonosító adatairól az adatszolgáltatást a földterület fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz teljesíti papír alapú adathordozón. Az adatszolgáltatásban fel kell tüntetni az adólevonás elmaradásának okát (természetben történő bérfizetés).  

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallását a magánszemély az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-áig teljesíti.

A kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz utalja át a kifizetést követő hónap 12. napjáig. A levont adóról a kifizető adóbevallását a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz az adóévet követő év február 25. napjáig nyújtja be.

Az adatszolgáltatást a kifizető papíralapú adathordozón az adóévet követő év március 31. napjáig teljesíti.

Jogszabályi háttér:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény                         
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Űrlapok

 

A Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ügycsoportban az alábbi nyomtatványok érhetőek el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

IFORM NYOMTATVÁNY MEGNEVEZÉSE

Ágazat (OHP)

Ügytípus (OHP)

TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVALLÁS

Adóügy

Jövedelemadó (termőföld bérbeadás)

   

Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.arnot.hu/intezze-onkormanyzati-ugyeit-elektronikusan/  linken érhető el.